Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Dịch vụ kế toán thuế: Dịch vụ thuế TNCN và BHXH, BHYT

Dịch vụ kế toán thuế: Dịch vụ thuế TNCN và BHXH, BHYT


DỊCH VỤ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ BHXH, BHYT1. Mục tiêu: Dịch vụ kế toán thuế của CENSTAF sẽ giúp Quý vị:


- Tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.

Giải quyết nhanh chóng và chính xác các thủ tục, hồ sơ.

Tư vấn miễn phí trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

- Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân:

Đăng ký cấp mã số thuế cá nhân.

- Tính, kê khai và nộp thuế TNCN hàng tháng/ quý.

Lập hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

Lập hồ sơ, thủ tục hoàn thuế TNCN.

 Dịch vụ BHXH, BHYT:

- Xây dựng quy chế tiền lương cho doanh nghiệp.

- Đăng ký tham gia BHXH, BHYT lần đầu (Bao gồm cả việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT).

- Truy thu BHXH.

- Tính, kê khai, nộp BHXH hàng tháng, đối chiếu số liệu cuối năm.

- Lập hồ sơ, thủ tục giải quyết các chế độ BHXH: Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ hưu...
3. Tại sao bạn nên chọn dịch vụ thuế CENSTAF?
- CENSTAF là 1 trong những đơn vị có thế mạnh về lĩnh vực tư vấn tài chính, thuế

- Đội ngũ chuyên viên nhiều kinh nghiệm tại CENSTAF sẽ tư vấn giúp Quý doanh nghiệp đưa ra những giải pháp hợp lý và tối ưu về Kế toán, Thuế.

- CENSTAF cam kết chịu trách nhiệm đến cùng trong phạm vi công việc của mình, cùng doanh nghiệp san sẻ rủi ro và giải trình số liệu khi có yêu cầu trước cơ quan thuế.
4. Cách thức sử dụng dịch vụ thuế CENSTAF: 
         
      
   Để sử dụng dịch vụ, vui lòng thực hiện theo các bước sau:
-  Bước 1: Gọi điện và yêu cầu dịch vụ: 0977.099.088;
-  Bước 2: Sắp xếp cuộc hẹn để chuyên viên của CENSTAF thực hiện khảo sát;
-  Bước 3: Nhận báo giá và bản thỏa thuận từ CENSTAF qua email hoặc Fax;
-  Bước 4: Quyết định hợp tác;
-  Bước 5: Quý vị có thể rảnh tay lo việc điều hành và yên tâm giao phó công việc kế toán cho CENSTAF.

5. Thông tin liên hệ: Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Văn phòng Trung tâm nghiên cứu đào tạo cán bộ và tư vấn

Tài chính - Kế toán - Thuế

 

Tầng 3 số 6, Phố Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Mr. Nam:0987294345

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Công văn Số: 335/TCT-CS V/v tỷ giá trên hóa đơn.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 335/TCT-CS
V/v tỷ giá trên hóa đơn.
 
Hà Nội, ngày 24  tháng 01  năm 2014

Kính gửi : Công ty TNHH Xây dựng Trường Thọ .
(Số 28 ngõ 61, Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội)


       Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11 /CV-TT ngày 09/01/2014 của Công ty TNHH Xây dựng Trường Thọ về tỷ giá trên hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
       Tại tiết e khoản 2 Điều 14 Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "e) Đồng tiền ghi trên hoá đơn
       Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.
       Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.
       Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.
       Người bán đồng thời ghi trên hoá đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.
       Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá."
       Tại tiết e khoản 2 Điều 14 Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "e) Đồng tiền ghi trên hoá đơn
       Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.
       Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.
       Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.
       Người bán đồng thời ghi trên hoá đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.
       Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá."
       Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Xây dựng Trường Thọ được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, khi xuất hóa đơn cho khách hàng, trên hóa đơn tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt. Công ty TNHH Xây dựng Trường Thọ đồng thời ghi trên hoá đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.
       Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Xây dựng Trường Thọ biết./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK&KKT - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Công văn Số: 329/TCT-KK V/v kê khai chứng từ nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 329/TCT-KK
V/v kê khai chứng từ nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh.
 
Hà Nội, ngày 24  tháng 01  năm 2014

Kính gửi : Cục Thuế thành phố Hà Nội

       Trả lời công văn số 50236/CT-HTr ngày 16/12/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về giải đáp chính sách thuế liên quan đến việc kê khai chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai ngoại tỉnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
       Ngày 18/12/2012, Tổng cục Thuế có Công văn số 4508/TCT-KK gửi Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long về thời điểm kê khai chứng từ nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % đối với hoạt động xây dựng lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh. Theo đó, "Doanh nghiệp có chứng từ nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh nếu đã phát sinh trước thời điểm ban hành công văn số 7335/BTC-CST ngày 01/6/2012 thì không được kê khai khấu trừ mà được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. . . "
       Ngày 19/9/2013, Tổng cục Thuế có Công văn số 3078/TCT-KK gửi Doanh nghiệp tư nhân Thành Tiến về kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của chứng từ nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh. Trong nội dung công văn hướng dẫn:
       "Trường hợp các chứng từ nộp thuế GTGT vãng lai phát sinh từ ngày 01/6/2012 trở đi sẽ thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 7335/BTC-CST ngày 01/6/2012 của Bộ Tài chính, theo đó các chúng từ nộp thuế GTGT không bị khống chế về thời hạn kê khai như đối với hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào."
       Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 7335/BTC-CST ngày 01/06/2012 của Bộ Tài chính về thời điểm kê khai chứng từ nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % đối với hoạt động xây dựng ngoại tỉnh:
       "Chứng từ nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh không bị khống chế về thời hạn kê khai như đối với hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào quy định tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC và Thông tư số 129/2008/TT-BTC "
       Căn cứ hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT- BTC ngày 06/11/2013  của Bộ Tài chính về khai bổ sung hồ sơ khai thuế: "Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ khai thuế đã nộp cho quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ khai thuế .
       Hồ khai thuế bổ sung được nộp cho quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi quan thuế, quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung điều chỉnh:
       Người nộp thuế phát hiện hồ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.
       - Người nộp thuế phát hiện hồ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.
       - Người nộp thuế phát hiện hổ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp quan thuế, quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.
       Căn cứ những hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn Công ty Cổ phần xây dựng 699 kê khai bổ sung chứng từ nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh đối với các chứng từ phát sinh từ ngày 01/6/2012(ngày Công văn số 7335/BTC-CST của Bộ Tài chính có hiệu lực) theo quy định. Đối với các chứng từ phát sinh trước ngày 01/6/2012, Công ty không được kê khai bổ sung mà hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
       Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu
Đào tạo kế toán | Dao tao ke toan | Hoc ke toan may | Đào tạo kế toán thuế | Dao tao ke toan thue | Học kế toán thuế | Học kế toán tổng hợp | Hoc ke toan thue | Hoc ke toan tong hop | Học kế toán thực tế | Hoc ke toan | Học kế toán | Đào tạo kế toán tổng hợp | Dich vu ke toan thue | Hoc ke toan thuc te | Đào tạo kế toán máy | Dao tao ke toan tong hop | Dich vu ke toan | Dich vu tu van thue | Dịch vụ kế toán | Dịch vụ kế toán thuế | Dịch vụ tư vấn thuế | Học kế toán máy | Thuc tap ke toan tai ha noi | Thực tập kế toán tại Hà Nội

Dịch vụ soát xét thuế

Dịch vụ soát xét thuế của CENSTAF sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu sai sót, rủi ro về thuế, nâng cao hiệu quả công tác kế toán thuế tại doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thuế một cách triệt để nhất.

       Với đội ngũ nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo thực tiễn, Tư vấn luật, Thuế, Kiểm toán, Thanh-kiểm tra quyết toán thuế cho cộng đồng các DN Việt trên 61 tỉnh thành, CENSTAF sẽ cung cấp dịch vụ Soát xét thuế, Soát xét báo cáo tâi chính hiệu quả nhất cho doanh nghiệp.

NỘI DUNG DỊCH VỤ SOÁT XÉT THUẾ SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ SAU:


      Qua thông tin sơ bộ quý Công ty cung cấp CENSTAF sẽ tiến hành kiểm tra rà soát lại toàn bộ hồ sơ chứng từ sổ sách liên quan đến mảng kế toán thuế. Qua đây CENSTAF sẽ phát hiện những sai sót và tồn đọng, trên cơ sở đó đưa ra giải pháp xử lý những tồn đọng trên đồng thời kết hợp với bộ phận kế toán doanh nghiệp hoàn thiện những thủ tục cần thiết liên quan đến các khoản doanh thu và chi phí trên nhằm giảm thiểu chi phí thuế tại doanh nghiệp. 

- Về rà soát hóa đơn chứng từ và sổ sách kế toán
+ Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và chính xác của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh ghi trên chứng từ kế toán, đối chiếu số liệu thông tin trên chứng từ kế toán với thực tế phát sinh theo đúng chế độ và chính sách của Nhà nước quy định.
+ Kiểm tra các chứng từ kế toán dưới góc độ hợp lý của kế toán và thuế, phát hiện các sai sót và điều chỉnh cho phù hợp.
+ Kiểm tra thời điểm ghi nhận doanh thu, tính thuế GTGT và xuất hóa đơn...
Trên cơ sở hóa đơn, chứng từ của doanh nghiệp CENSTAF sẽ đưa ra giải pháp hoàn thiện trên cơ sở phát sinh thực tế của hóa đơn chứng từ tại DN.

- Về hạch toán kế toán và quyết toán thuế
Căn cứ vào hoạt động SXKD của doanh nghiệp CENSTAF xem xét việc tập hợp chi phí, hóa đơn chứng từ phù hợp với đặc điểm và quy mô hoạt động trên cơ sở đó xác định phù hợp với chế độ kế toán và các luật liên quan đồng thời tiến hành các nghiệp vụ kiểm tra phần sổ sách kế toán liên quan trên các góc độ: 
+    Rà soát hệ thống sổ sách
+    Rà soát công nợ phải thu, phải trả, tiền mặt, tiền gửi
+    Rà soát chi tiết từng vật tư, hàng hóa 
+    Tập hợp chi phí và tính giá vốn từng công trình, hạng mục công trình, dự án..
+    Rà soát các khoản vay (nếu có).
+    Kiểm tra việc quản lý và trích khấu hao TSCĐ.
+    Kiểm tra việc tập hợp chi phí tiền lương, tiền thưởng và các khoản bảo hiểm bắt buộc.
+    Kiểm tra việc kê khai khấu trừ và quyết toán thuế TNCN tháng, quý và năm.
+    .... 

- Về hoàn thiện thủ tục hồ sơ chứng từ đối với các khoản doanh thu, chi phí phục vụ công tác thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp:
+ Hoàn thiện các quy định về hóa đơn (Các chỉ tiêu trên hóa đơn, nội dung và chữ ký liên quan….)
+ Hoàn thiện thủ tục về kê khai, khấu trừ thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật
+ Hoàn thiện các thủ tục liên quan đến thời điểm ghi nhận doanh thu, xuất hóa đơn xây dựng công trình, hạng mục công trình, dự án.
+ Hoàn thiện các thủ tục về tập hợp chi phí NLV, CCDC, hàng hóa, năng lượng phục vụ thi công công trình, dự án…
+ Chuẩn hóa các thủ tục về chi phí khấu hao TSCĐ và phương pháp trích khấu hao TSCĐ.
+ ... 

- Về thực hiện tư vấn và lập BCTC, quyết toán thuế TNDN, TNCN điều chỉnh khi phát sinh sai sót.
+ Báo cáo về tình hình kế toán thuế của công ty và cung cấp thông tin một cách kịp thời, tránh các sai sót, sai phạm tiềm tàng, vi phạm pháp luật.
+ Tư vấn cho doanh nghiệp để đưa các chi phí phát sinh thực tế của doanh nghiệp theo đúng chính sách chế độ của nhà nước.
+ Tư vấn cho DN về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế liên quan đến hóa đơn và thời điểm xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp.
+ Tư vấn cho DN các khoản chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN, TNCN
+ Tư vấn cho DN dưới góc độ kế toán thuế trên tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh, luật thuế và luật chuyên ngành hiện hành.
+ .....

- Kết hợp với kế toán doanh nghiệp giải trình số liệu khi có quyết định thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết bồi thường thiệt hại nếu sai sót.

Hãy liên hệ với CENSTAF để được cung cấp Dịch vụ soát xét thuế tốt nhất!

Trung Tâm Nghiên Cứu Đào Tạo Cán Bộ Và Tư Vấn
Tài chính -  Kế toán -  Thuế
CENSTAF


Tầng 3 số 6, Phố Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Mr. Nam: 0987294345