Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Công văn Số: 4453/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT của Công ty CP SX công nghiệp GMF

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 4453/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT của Công ty CP SX công nghiệp GMF.
Hà Nội, ngày 27 tháng 10  năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Trả lời Công văn số 51691/CT-PC ngày 07/8/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc vướng mắc liên quan đến hồ sơ hoàn thuế của Công ty CP SX và DV công nghiệp GMF, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Công văn Số: 3578/TCT-CS V/v: hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3578/TCT-CS
V/v:  hóa đơn
Hà Nội, ngày 01 tháng  9 năm 2015

Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
-Chi nhánh Công ty TNHH Bayer Việt Nam
                 (Địa chỉ: Khu phố 4, P. Uyên Hưng, TX. Tân Uyên,
                 tỉnh Bình Dương. MST 3600359484-002).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/CV-2015 ngày 21/04/2015 của Chi nhánh Công ty TNHH Bayer Việt Nam về lập hóa đơn. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn, bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

Công văn số Số: 3144/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 3144/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT  
Hà Nội, ngày  05  tháng 08 năm 2015

Kính gửi:
- Ngân hàng Nhà nước;
- Tổng công ty công nghiệp tàu thủy.
(Đ/c: 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội)

Ngày 6/7/2015, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8249/BGTVT-QLDN ngày 26/6/2015 của Bộ Giao thông vận tải; ngày 03/7/2015, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4746/NHNN-TD ngày 26/5/2015 của Ngân hàng Nhà nước ; ngày 01/7/2015, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1567/CNT-TCKT ngày 12/6/2015 của Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy và công văn của một số Cục Thuế nêu vướng mắc trong chương trình đóng mới tàu cá. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi tư vấn sau khóa đào tạo kế toán thực hành thực tế rất gấp của học viên

Câu hỏi tư vấn sau khóa đào tạo kế toán thực hành thực tế rất gấp của học viên về chi phí bảo vệ và trông xe ở tòa nhà. CN VCB Đông Sài Gòn đang thuê tòa nhà của công ty Trần Thành để làm trụ sở, và từ đó đến giờ chi nhánh tự thuê dịch vụ bảo vệ ở ngoài để bảo vệ chi nhánh cũng như bảo vệ xe của khách hàng khi đến giao dịch. Và bây giờ Công ty Trần Thành muốn kiêm luôn dịch vụ này và hàng tháng mình trả tiền thuê bảo vệ tòa nhà cũng như tiền bảo vệ xe của khách hàng cho công ty. 

Nhưng e xem lại giấy phép kinh doanh của công ty Trần Thành thì không kinh doanh về lĩnh vực này. vậy công ty có được phép làm dịch vụ này không chị? nếu được thì khi xuất hóa đơn ghi như thế nào ?.  công ty Trần Thành và CN e phải làm thêm một hợp đồng về dịch vụ bảo vệ và trông giữ xe nữa hay là làm thêm phụ lục hợp đồng chung với hợp đồng thuê nhà. nếu thế thì chi phí được tính chung vào chi phí tiền thuê nhà hay là chi thuê dịch vụ bảo vệ riêng. e đang cần tư vấn gấp vấn đề này nên chi giúp em nhé. e cảm ơn.

Câu hỏi liên quan về hóa đơn hợp lệ hợp pháp sau khóa đào tạo kế toán tại Hà Nội

Câu hỏi liên quan về hóa đơn hợp lệ hợp pháp sau khóa đào tạo kế toán tại Hà Nội. Bên chị đặt in hàng hóa, bên nhà in xuất hóa đơn cho chị sai ngày so với ngày giao hàng, họ không thể xuất hóa đơn đúng cho bên chị. Vậy bên chị là bên người mua  khi nhận hóa đơn sai này có vấn được đưa vào chi phí hợp lý hợp lệ không ?

Qua thư em gửi, ban tư vấn đào tạo kế toán CENSTAF và kiểm toán ACAC có ý kiến trao đổi với em như sau:


Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

Chia sẻ câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán về quản lý hóa đơn

Chia sẻ câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán về quản lý hóa đơn tài chính 2015

Chia sẻ câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán về quản lý hóa đơn tài chính 2015. Hiện tại Tổng Công ty A có bán than cho khách hàng theo hợp đồng đã ký của Tổng Công ty và Tổng giám đốc Tổng Công ty có ủy quyền cho đồng chí S - Phó tổng giám đốc Tổng Công ty – Kiêm gám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty A thực hiện việc giao than và ký hóa đơn GTGT của Tổng Công ty.

Tổng Công ty hiện đang sử dụng hóa đơn mẫu số: 01GTKT3/001 đã được đăng ký với cục thuế theo đúng quy định để xuất hóa đơn bán than cho khách hàng; Trên hóa đơn có tiêu thức “Người bán hàng” và “Thủ trưởng đơn vị”

              Trên hai tiêu thức “Người bán hàng” và “Thủ trưởng đơn vị” thì người được ủy quyền là đồng chí S sẽ ký vào tiêu thức nào cho đúng quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng hóa đơn

 * Trao đổi:

 Vì đ/c S là P.TGĐ TCT kiêm GĐ Cty trực thuộc nên TGĐ đã ủy quyền cho đ/c Sơn là CB cấp cao (cấp ra các QĐ quản lý điều hành đơn vị) nên ký vào chỉ tiêu "Thủ trưởng đơn vị"

 Trừ trường hợp TGĐ ủy quyền rõ ràng là đ/c Sơn ký vào chỉ tiêu "Người bán hàng" thì khi đó đ/c Sơn phải ký vào chỉ tiêu "Người bán hàng" còn chỉ tiêu "Thủ trưởng đơn vị" để trống và đóng dấu treo trên hóa đơn theo điểm d K2 Đ16 TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC.

 Ban Hỗ Trợ Thuế ACAC CENSTAF GROUP


Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Tình huống sau khóa đào tạo kế toán về quyết toán thuế năm 2013, 2014 - Công ty Cà Phê tại Bắc Giang part 1

Tình huống sau khóa đào tạo kế toán về quyết toán thuế năm 2013, 2014 - Công ty Cà Phê tại Bắc Giang. Đợt vừa rồi em có tham gia lớp học Các vấn đề sai phạm trong quyết toán thuế năm 2014 do Trung tâm Censtaf tổ chức.
Công ty em vừa  quyết toán thuế 4 năm từ năm 2011 đến năm  2014. Sau thời gian kiểm tra, bên Cục thuế Bắc Giang đưa ra hai vấn đề về phía công ty em, nhưng Công ty em cho là không đúng, em nêu vấn đề mong thầy tư vấn giúp em:

1/ Hàng năm công ty có thưởng lương T13 và thưởng KPI cho nhân viên. Thực hiện chi vào T1 và T2 năm sau. Do phát sinh chi một lần với số tiền rất lớn. Để tránh biến động chi phí, hàng tháng công ty em đều có trích trước theo tỷ lệ nhất định nhưng không vượt quá 17% trên tổng quỹ lương. 
Khi trích trước bên cty em thực hiện hạch toán Nợ TK chi phí/ Có TK 335. Tại thời điểm ngày 31/12 số dư TK 335 này còn.

Sang T1 và T2 năm sau, bên em thực hiện đánh giá năng lực nhân viên và tình hình kinh doanh của toàn năm, ra quyết định thưởng KPI và chi lương T13 năm đó. Khi thực hiện chi thanh toán thưởng cho nhân viên, cty em hạch toán Nợ TK 335/Có TK 112. Sau khi chi xong thưởng thì số dư TK 335 hết.

Nay cục thuế Bắc Giang quyết toán nói xuất toán chi phí này của công ty em, với lý do khoản trích trước tại thời điểm cuối năm không chi hết phải hoàn nhập, không hoàn nhập thì bị xuất toán. Đồng thời nói rằng trích trước tiền thưởng KPI và T13 không được hạch toán trên TK 335 mà phải hạch toán vào TK 334.Do vậy truy thu + phạt của cty em số thuế tương ứng với khoản trích trước tiền lương thưởng đó.

Tuy nhiên, theo TT123/2012/TT-BTC, tại điều 6, khoản 2.18 nói về trích trước có nói: "Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh đã ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng chưa phát sinh đầy đủ chi phí thì được trích trước các khoản chi phí theo quy định vào chi phí được trừ tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi kết thúc hợp đồng, doanh nghiệp phải tính toán xác định chính xác số chi phí thực tế căn cứ các hoá đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đã phát sinh để điều chỉnh tăng chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh lớn hơn số đã trích trước) hoặc giảm chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh nhỏ hơn số đã trích trước) vào kỳ tính thuế kết thúc hợp đồng"

=> Như vậy khoản trích trước tiền lương thưởng bên cty em có số dư tại ngày 31/12 và chi thực tại T1, T2 năm sau thuộc khoản chi phí được trừ. Mặt khác nguyên tắc hạch toán TK 334 là không có hạch toán trích trước lương thưởng. Còn trong TK 335 dùng để hạch toán khoản phải trả và trích trước.
Tại sao Cục thuế Bắc Giang lại xuất toán khoản chi phí này? 
Theo ý kiến censtaf thì sao ạ?

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Công văn số: 2296/TCT-KK V/v hoàn thuế nhà thầu

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2296/TCT-KK
V/v hoàn thuế nhà thầu
Hà Nội, ngày 12  tháng 06  năm 2015

Kính gửi:
- Công ty TNHH may mặc Alliance One
- Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 03/20151A1A đề ngày 25/3/2015 của Công ty TNHH may mặc Alliance One về việc hoàn thuế nhà thầu, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Em đã từng tham gia khóa đào tạo kế toán thực tế của censtaf, nhưng lý do đông quá nên không hỏi thầy được nên em viết mail

Em đã từng tham gia khóa đào tạo kế toán thực tế của censtaf, nhưng lý do đông quá nên không hỏi thầy được nên em viết mail nhờ thây tư vấn cho e

Cty em sử dụng phần mềm kế toán để hạch toán kế toán thường cuối tháng có tờ khai nhập hàng nhập khẩu ( Ví dụ: 28/01/15 có tờ khai hàng nhập khẩu và thường phải nộp thuế ngay, còn hàng thì tháng 02/15 mới nhập hàng)

Tháng 01.15 :Bên cty em hạch toán kế toán : Nợ 33312/Có 112 :100tr nộp tiền
Cuối tháng kết chuyển được khấu trừ : Nợ 13311/Có 13312:100tr

Sang tháng 02.15 : cty mới nhập hàng về : Nợ 13312/Có 33312:100tr

Nên số dư của TK 13312 ( có số dư bên có)  và TK : 33312 (có số dư bên nợ) -> cty kiểm toán kiểm tra nói số dư 2 TK này không đúng tính chất của nó , nên em lập PKT lập bút toán đảo , nghĩa là lên trước tiền thuế đã nộp (Nợ 13312/Có 33312:100tr vào cuối tháng 01.15 và đầu tháng 02/2015 giảm lại Nợ 33312/ Có 13312: 100tr )

Trong đợt tập huấn thông tư 200 , thầy có nói không được ghi bút toán đảo ?

Vậy thầy cho em hỏi , em phải hạch toán kế toán như thế nào cho đúng ạ?

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Chia sẻ câu hỏi sau khóa học kế toán thực tế

Chia sẻ câu hỏi sau khóa học kế toán thực tế. Vừa qua em có tham dự lớp học kế toán thực tế của Censtaf ở Đồng Nai, nhưng vì thời gian ít quá nên em có vài vấn đề chưa được gặp thầy để hỏi
Vậy nay em viết email này xin được hoỉ thầy vaì vấn đề:
Cty em mua trứng gà và muuối ăn đóng gói  về bán, thuế đầu vào thuộc loaị hàng hoá không chiụ thuế vậy thuế suất đầu ra cuả 2 mặt hàng này em phaỉ xuất bán là 5% hay không chiụ thuế vậy thầy?
Mặt hàng sách giáo khoa thuộc loaị không chiụ thuế , vậy em xuất thuế đầu ra là không chiụ thuế hay 5%?

Nếu là phaỉ xuất đầu ra 5% hết vậy thì em đã xuất từ năm 2013 đến nay là đầu ra không chịu thuế rồi, vậy cách điều chỉnh thuế suất này như thế nào, mong thầy hướng dẫn giúp.
Rất mong được sự hồi đáp cuả thầy.

Qua thư em gửi,ban tư vấn học kế toán thực tế CENSTAF có ý kiến trao đổi với em như sau:

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Em có một vướng mắc trong hạch toán kế toán

Em có một vướng mắc trong hạch toán kế toán. Rất mong ban tư vấn thuế censtaf tư vấn cho doanh nghiệp Em
Công ty em sản xuất bột giặt nà các chất tẩy rửa dạng lỏng ( như nước lau sàn , nước rửa chén , nước làm mềm vải , …)
Khi bán bột giặt em khuyến mại nước rửa chén , nước lau sàn hoặc ngược lại khi bán nước rửa chén em khuyến mại bột giặt .
Theo thông tư 200 thì khi có hàng khuyến mại hạch toán kế toán theo 2 cách :
1. Khuyến mại không kèm theo điều kiện khác như mua SP thì hạch toán kế toán : Nợ TK 641 / Có TK155 ( Theo quyết định 15 thì Nợ TK641/Có TK5122 và Nợ TK632/ Có TK155 )

2. Khuyến mại kèm theo điều kiện phải mua SP ( mua SP cùng loại ??) thì hạch toán : Nợ TK632/ Có TK155 ( Theo quyết định 15 thì Nợ TK641/Có TK5122 và Nợ TK632/ Có TK155 )

 Vậy nhờ thầy tư vấn giúp em : em hạch toán kế toán theo cách 1 hay cách 2 là đúng ?

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Doanh nghiệp có 1 số vấn đề thắc mắc cần hỏi censtaf về thuế TNDN- trao đổi tình huống kế toán sau khóa học

Doanh nghiệp có 1 số vấn đề thắc mắc cần hỏi censtaf về thuế TNDN là chi phí thưởng định mức các lễ 2/9,30/4… không ghi cụ thể trong hợp đồng lao động nhưng có ghi rõ trong chính sách nội bộ mà công ty ban hành ( có Tổng giám đốc kí ) ấn định mức thưởng rõ ràng
Vậy chi phí đó có được tính trừ không thầy hay phải đưa vào CP sau thuế
Mong thầy vui lòng hướng dẫn giúp em với. Em cám ơn thầy

Qua thư em gửi, ban tư vấn thuế CENSTAF có ý kiến trao đổi với em như sau:

 hoc ke toan thuc te, học kế toán thực tế


Doanh nghiệp em có 1 số vấn đề thắc mắc cần hỏi thầy về thuế TNDN là chi phí thưởng định mức các lễ 2/9,30/4… không ghi cụ thể trong hợp đồng lao động nhưng có ghi rõ trong chính sách nội bộ mà công ty ban hành ( có Tổng giám đốc kí ) ấn định mức thưởng rõ ràng

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Công văn số: 5537/TCT-KK V/v: xử lý một số vướng mắc khi thi hành Luật DN và Luật QLT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 5537/TCT-KK
V/v: xử lý một số vướng mắc khi thi hành Luật DN và Luật QLT
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương
Tổng cục Thuế nhận được một số vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật quản lý thuế, liên quan đến việc phối hợp quản lý mã số doanh nghiệp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh. Sau khi xin ý kiến, được sự thống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6329/BKHĐT-ĐKKD ngày 18/9/2014, và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Công văn Số: 5607/TCT-DNL V/v Xác định lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 5607/TCT-DNL
V/v Xác định lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định.
Hà Nội, ngày 16  tháng 12  năm 2014

Kính gửi: Công ty đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn 2272/ĐTTC-TCKT ngày 06/11/2014  của Công ty đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn cụ thể cho công ly về việc xác định lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định. Về việc này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại mục 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 và mục 43, 44, 45, 46 - Chuẩn mực số 01 (Chuẩn mực chung) ban hành và công bố kèm theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính; Chuẩn mực số 14 (Doanh thu và thu nhập khác) ban hành và công bố kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 quy định về lợi nhuận, doanh thu, chi phí và ghi nhận doanh thu, chi phí.

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Em la Nga ở Gia Lai vừa qua có học kế toán lớp quản lý hóa đơn và chứng từ do trung tâm tổ chức

Em la Nga ở Gia Lai vừa qua có học kế toán lớp quản lý hóa đơn và chứng từ do trung tâm tổ chức.Hôm nay e có một số thắc mắc, mong censtaf giúp đỡ:
     Cty em sản xuất bên cao su, khi nhận hóa đơn bao gồm mủ tạp và mủ đông + mủ tạp. Hai loại hóa đơn này thì có chênh lệch về giá khác nhau.Trong tháng có phát sinh bảng kê  mua ngoài không có hóa đơn. Vậy em nên lập giá mua của bảng kê theo hóa đơn mủ tạp hay mủ đông + tạp, hay là cả hai

 Học thực hành kế toán


Qua câu hỏi của ban tư vấn học kế toán Censtaf Group có một vài trao đổi với em như sau:

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

E có được tham dự khóa đào tạo kế toán thực tế chuyên sâu của censtaf...

E có được tham dự khóa đào tạo kế toán thực tế chuyên sâu của censtaf tại thành phố Ban Mê Thuột.Rất cảm ơn censtaf về bài giảng với những tình huống hết sức thực tế với những câu giải đáp ngắn ngọn dễ hiểu: 
Censtaf vui lòng chỉ dùm em cụ thể hơn về việc chiết khấu thanh toán hàng hóa với. Theo bài giảng của anh thì số tiền chiết khấu đó không được trừ trực tiếp trên HĐGTGT. mà phải xuất đủ 100% tiền hàng phải thanh toán. Sau đó mới chi lại tiền chiết khấu, hoa hồng cho người mua và người mua phải viết hóa đơn cho người bán về khoản tiền này. Nhưng trường hợp người mua là cửa hàng, đại lý..khong có Hóa đơn thì làm thế nào để khoản tiền chiết khấu, hoa hồng đó được hạch toán kế toán vào chi phí được trừ?

học thực hành kế toán


Qua câu em gửi, ban tư vấn đào tạo kế toán thực tế CENSTAF có vài ý kiến trao đổi như sau:

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

Khóa đào tạo kế toán thuế trên được censtaf tổ chức trên toàn quốc

Khóa đào tạo kế toán thuế trên được censtaf tổ chức trên toàn quốc và những câu hỏi hay sau khóa đào tạo kế toán thuế:
Câu hỏi: Năm 2010 công ty em có xây dựng toà nhà văn phòng, ký hợp đồng mua Bê tông tươi của 1 đơn vị cung cấp bê tông trên địa bàn. Người bán đã lập hoá đơn gửi công ty em tháng 12 năm 2010.
Sang năm 2011 kết quả kiểm định bê tông không đạt chất lượng theo Hợp đồng, công ty em không chấp nhận thanh toán và bên bán đã đồng ý, đồng thời họ yêu cầu công ty em xuất lại hoá đơn có phần bê tông không đạt chất lượng đó với lý do trả hàng (thực tế không trả). Tuy nhiên hoá đơn đó bên em đã nhập kho báo cáo cơ quan thuế từ lâu nhưng chưa hạch toán đưa vào chi phí.
Vậy em có xuất trả lại hoá đơn đó được không? Cách xử lý như thế nào? Mình căn cứ vào quy định nào để mình xử lý. Rất mong ban tư vấn đào tạo kế toán censtaf tư vấn và hướng dẫn cho em

 dao tao ke toan thue, đào tạo kế toán thuế

Qua thư em gửi, ban tư vấn đào tạo kế toán CENSTAF có ý kiến trao đổi như sau:

1/ Về việc hàng kiểm tra không đạt chất lượng trong HĐKT

Theo TT 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC và TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của BTC thì cty em và cty bán phải lập Biên bản xác định rõ khối lượng, giá trị hàng kém chất lượng, nguyên nhân và hai bên phải thống nhất trả lại hàng hoặc giảm giá.

- Nếu hai bên thống nhất trả lại hàng thì bên mua vẫn giữ tờ hóa đơn bên bán đã xuất và phải xuất lại 1 tờ hóa đơn của cty mình để trả lại hàng cho bên bán. Trên hóa đơn ghi rõ tên hàng, SL, ĐG, TT, tiền thuế GTGT của hàng bị trả lại và ghi ở dưới hóa đơn là: Hóa đơn trả lại hàng do kém chất lượng. Bên bán căn cứ vào hóa đơn tài chính bên mua xuất trả lại hàng để làm chứng từ đi đường và là cơ sở để bên bán hach toán kế toán và kê khai thuế cho hàng bị trả lại theo qui định của PL.

- Nếu hai bên thống nhất trong Biên bản là do hàng kém chất lượng nên giảm giá thì Bên bán căn cứ vào Biên bản này để xuất hóa đơn giảm giá theo biên bản số ... ngày ... tháng ... năm ... theo giá trị mà hai bên thống nhất. Bên bán hạch toán và kê khai giảm doanh thu và thuế GTGT đầu ra còn bên mua hạch toán và kê khai điều chỉnh giảm doanh số mua vào và thuế GTGT đầu vào theo qui định của PL.

2/ Việc cty em đã nhập kho hóa đơn GTGT mà có Biên bản xác nhận 2 bên là trả lại hoặc giảm giá thì cty em phải kê khai điều chỉnh giảm doanh số mua vào và thuế GTGT đầu vào theo Biên bản và hóa đơn xuất trả lại hay xuất giảm giá như hướng dẫn ở câu 1/.

Nếu cty em không có Biên bản và các hóa đơn xuất như trên thì coi như là đã mua, kê khai thuế đầu vào 100% giá trị hóa đơn và không tính vào chi phí là sai qui định.

Nếu hai bên thống nhất trả lại hay giảm giá thì cty em phải điều chỉnh giảm doanh số mua vào và thuế GTGT đầu vào đồng thời không được tính vào chi phí của cty em nhé.

Ban Tư vấn đào tạo kế toán CENSTAF GROUP

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Những vướng mắc của doanh nghiệp sau khóa đào tạo kế toán được censtaf tổ chức trên toàn quốc

Những vướng mắc của doanh nghiệp sau khóa đào tạo kế toán được censtaf tổ chức trên toàn quốc
Hiện công ty em vướng phải trường hợp Sau:
Công ty A ký hợp đồng thuê đất với công ty B , phương thức thanh tóan 1 lần. Công ty A đã hòan thành nghĩa vụ tài chính đối với Công ty B.  Công ty B đã Xuất hóa đơn đầy đủ cho Công ty A.

Công Ty A và một pháp nhân nước ngòai  liên doanh thành lập công ty C đã cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý KCN. Trong quá trình xây dựng Công ty C không duơc cấp giấy phép xây dựng
Theo thỏa thuận ban đầu công ty A góp vốn bằng 1/2 giá trị quyền sử dụng đất, tuy nhiên trong giấy phép đầu tư Ban QL KCN ghi góp vốn bằng tiền do đó không được cấp giấy phép xây dựng.
Vì vậy trường hợp này hướng giải quyết như thế nào , ban tư vấn đào tạo kế toán censtaf có thể tư vấn thực hành dùm em. 
 hoc ke toan, học kế toán

Qua thư em gửi, ban tư vấn đào tạo kế toán CENSTAF có vài ý kiến trao đổi chuyên môn với em như sau:

1/ Về việc cty A thuê đất của cty B có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán tài chính hoàn tất thì mảnh đất thuê đang thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cty A.

2/ Cty A lại liên doanh với cty nước ngoài để thành lập ra cty C đào tạo kế toán (là cty con của 2 cty trên) và trong HĐLD có qui định cty A đầu tư góp vốn 50% giá trị quyền sử dụng đất nhưng BQL KCN lại cấp Giấy chứng nhận đầu tư góp vốn bằng tiền nên cty C không được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng là đúng với qui định của Luật Xây dựng sửa đổi 2009.

Vì sao? Lý do là mảnh đất mà cty C đang đầu tư xây dựng là thuộc quyền sử dụng của cty A chứ không phải của cty C. Hay nói tóm lại là cty C đang đầu tư vào mảnh đất mà không phải của mình nên vi phạm luật xây dựng và các luật khác có liên quan (đất đai, luật DN, luật đầu tư,...) nên các chi phí đầu tư của cty C sau này cũng bị xuất toán hết.

3/ Để tránh bị thiệt hại về kinh tế do vi phạm nghiêm trọng các luật chuyên ngành thì cty em phải xem kỹ lại chứng từ gốc là trong Hợp đồng liên doanh hình thành pháp nhân mới giữa cty A và cty NN (thành lập ra cty C) có nói rõ là cty A góp vốn bằng quyền sử dụng đất (50% quyền sử dụng đất hợp pháp của A) và làm thủ tục lại (điều chỉnh nội dung góp vốn là góp bằng đất) với BQL KCN để phù hợp với hợp đồng theo đúng với các qui định của PL đầu tư hiện hành.

Khi có Giấy chứng nhận đầu tư được điều chỉnh rồi thì cty C còn phải làm một thủ tục nữa là chuyển quyền sử dụng hợp pháp lô đất 50% được cty A góp vốn theo khoản 1 điều 29 luật DN 2005 (Sở KH và ĐT hoặc BQL KCN làm thủ tục) thì khi đó lô đất đó mới thuộc quyền sử dụng đào tạo kế toán máy hợp pháp của cty C.

Sau khi có các thủ tục pháp lý đầy đủ như trên thì việc đầu tư xây dựng của cty C mới có cơ sở pháp lý để Sở xây dựng cấp Giấy phép xây dựng theo luật xây dựng 2009 và các khoản chi phí đầu tư mới được chấp nhận theo các qui định của pháp luật thuế sau này.


Ban Tư vấn đào tạo kế toán CENSTAF GROUP