Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Em la Nga ở Gia Lai vừa qua có học kế toán lớp quản lý hóa đơn và chứng từ do trung tâm tổ chức

Em la Nga ở Gia Lai vừa qua có học kế toán lớp quản lý hóa đơn và chứng từ do trung tâm tổ chức.Hôm nay e có một số thắc mắc, mong censtaf giúp đỡ:
     Cty em sản xuất bên cao su, khi nhận hóa đơn bao gồm mủ tạp và mủ đông + mủ tạp. Hai loại hóa đơn này thì có chênh lệch về giá khác nhau.Trong tháng có phát sinh bảng kê  mua ngoài không có hóa đơn. Vậy em nên lập giá mua của bảng kê theo hóa đơn mủ tạp hay mủ đông + tạp, hay là cả hai

 Học thực hành kế toán


Qua câu hỏi của ban tư vấn học kế toán Censtaf Group có một vài trao đổi với em như sau:

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

E có được tham dự khóa đào tạo kế toán thực tế chuyên sâu của censtaf...

E có được tham dự khóa đào tạo kế toán thực tế chuyên sâu của censtaf tại thành phố Ban Mê Thuột.Rất cảm ơn censtaf về bài giảng với những tình huống hết sức thực tế với những câu giải đáp ngắn ngọn dễ hiểu: 
Censtaf vui lòng chỉ dùm em cụ thể hơn về việc chiết khấu thanh toán hàng hóa với. Theo bài giảng của anh thì số tiền chiết khấu đó không được trừ trực tiếp trên HĐGTGT. mà phải xuất đủ 100% tiền hàng phải thanh toán. Sau đó mới chi lại tiền chiết khấu, hoa hồng cho người mua và người mua phải viết hóa đơn cho người bán về khoản tiền này. Nhưng trường hợp người mua là cửa hàng, đại lý..khong có Hóa đơn thì làm thế nào để khoản tiền chiết khấu, hoa hồng đó được hạch toán kế toán vào chi phí được trừ?

học thực hành kế toán


Qua câu em gửi, ban tư vấn đào tạo kế toán thực tế CENSTAF có vài ý kiến trao đổi như sau:

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

Khóa đào tạo kế toán thuế trên được censtaf tổ chức trên toàn quốc

Khóa đào tạo kế toán thuế trên được censtaf tổ chức trên toàn quốc và những câu hỏi hay sau khóa đào tạo kế toán thuế:
Câu hỏi: Năm 2010 công ty em có xây dựng toà nhà văn phòng, ký hợp đồng mua Bê tông tươi của 1 đơn vị cung cấp bê tông trên địa bàn. Người bán đã lập hoá đơn gửi công ty em tháng 12 năm 2010.
Sang năm 2011 kết quả kiểm định bê tông không đạt chất lượng theo Hợp đồng, công ty em không chấp nhận thanh toán và bên bán đã đồng ý, đồng thời họ yêu cầu công ty em xuất lại hoá đơn có phần bê tông không đạt chất lượng đó với lý do trả hàng (thực tế không trả). Tuy nhiên hoá đơn đó bên em đã nhập kho báo cáo cơ quan thuế từ lâu nhưng chưa hạch toán đưa vào chi phí.
Vậy em có xuất trả lại hoá đơn đó được không? Cách xử lý như thế nào? Mình căn cứ vào quy định nào để mình xử lý. Rất mong ban tư vấn đào tạo kế toán censtaf tư vấn và hướng dẫn cho em

 dao tao ke toan thue, đào tạo kế toán thuế

Qua thư em gửi, ban tư vấn đào tạo kế toán CENSTAF có ý kiến trao đổi như sau:

1/ Về việc hàng kiểm tra không đạt chất lượng trong HĐKT

Theo TT 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC và TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của BTC thì cty em và cty bán phải lập Biên bản xác định rõ khối lượng, giá trị hàng kém chất lượng, nguyên nhân và hai bên phải thống nhất trả lại hàng hoặc giảm giá.

- Nếu hai bên thống nhất trả lại hàng thì bên mua vẫn giữ tờ hóa đơn bên bán đã xuất và phải xuất lại 1 tờ hóa đơn của cty mình để trả lại hàng cho bên bán. Trên hóa đơn ghi rõ tên hàng, SL, ĐG, TT, tiền thuế GTGT của hàng bị trả lại và ghi ở dưới hóa đơn là: Hóa đơn trả lại hàng do kém chất lượng. Bên bán căn cứ vào hóa đơn tài chính bên mua xuất trả lại hàng để làm chứng từ đi đường và là cơ sở để bên bán hach toán kế toán và kê khai thuế cho hàng bị trả lại theo qui định của PL.

- Nếu hai bên thống nhất trong Biên bản là do hàng kém chất lượng nên giảm giá thì Bên bán căn cứ vào Biên bản này để xuất hóa đơn giảm giá theo biên bản số ... ngày ... tháng ... năm ... theo giá trị mà hai bên thống nhất. Bên bán hạch toán và kê khai giảm doanh thu và thuế GTGT đầu ra còn bên mua hạch toán và kê khai điều chỉnh giảm doanh số mua vào và thuế GTGT đầu vào theo qui định của PL.

2/ Việc cty em đã nhập kho hóa đơn GTGT mà có Biên bản xác nhận 2 bên là trả lại hoặc giảm giá thì cty em phải kê khai điều chỉnh giảm doanh số mua vào và thuế GTGT đầu vào theo Biên bản và hóa đơn xuất trả lại hay xuất giảm giá như hướng dẫn ở câu 1/.

Nếu cty em không có Biên bản và các hóa đơn xuất như trên thì coi như là đã mua, kê khai thuế đầu vào 100% giá trị hóa đơn và không tính vào chi phí là sai qui định.

Nếu hai bên thống nhất trả lại hay giảm giá thì cty em phải điều chỉnh giảm doanh số mua vào và thuế GTGT đầu vào đồng thời không được tính vào chi phí của cty em nhé.

Ban Tư vấn đào tạo kế toán CENSTAF GROUP

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Những vướng mắc của doanh nghiệp sau khóa đào tạo kế toán được censtaf tổ chức trên toàn quốc

Những vướng mắc của doanh nghiệp sau khóa đào tạo kế toán được censtaf tổ chức trên toàn quốc
Hiện công ty em vướng phải trường hợp Sau:
Công ty A ký hợp đồng thuê đất với công ty B , phương thức thanh tóan 1 lần. Công ty A đã hòan thành nghĩa vụ tài chính đối với Công ty B.  Công ty B đã Xuất hóa đơn đầy đủ cho Công ty A.

Công Ty A và một pháp nhân nước ngòai  liên doanh thành lập công ty C đã cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý KCN. Trong quá trình xây dựng Công ty C không duơc cấp giấy phép xây dựng
Theo thỏa thuận ban đầu công ty A góp vốn bằng 1/2 giá trị quyền sử dụng đất, tuy nhiên trong giấy phép đầu tư Ban QL KCN ghi góp vốn bằng tiền do đó không được cấp giấy phép xây dựng.
Vì vậy trường hợp này hướng giải quyết như thế nào , ban tư vấn đào tạo kế toán censtaf có thể tư vấn thực hành dùm em. 
 hoc ke toan, học kế toán

Qua thư em gửi, ban tư vấn đào tạo kế toán CENSTAF có vài ý kiến trao đổi chuyên môn với em như sau:

1/ Về việc cty A thuê đất của cty B có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán tài chính hoàn tất thì mảnh đất thuê đang thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cty A.

2/ Cty A lại liên doanh với cty nước ngoài để thành lập ra cty C đào tạo kế toán (là cty con của 2 cty trên) và trong HĐLD có qui định cty A đầu tư góp vốn 50% giá trị quyền sử dụng đất nhưng BQL KCN lại cấp Giấy chứng nhận đầu tư góp vốn bằng tiền nên cty C không được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng là đúng với qui định của Luật Xây dựng sửa đổi 2009.

Vì sao? Lý do là mảnh đất mà cty C đang đầu tư xây dựng là thuộc quyền sử dụng của cty A chứ không phải của cty C. Hay nói tóm lại là cty C đang đầu tư vào mảnh đất mà không phải của mình nên vi phạm luật xây dựng và các luật khác có liên quan (đất đai, luật DN, luật đầu tư,...) nên các chi phí đầu tư của cty C sau này cũng bị xuất toán hết.

3/ Để tránh bị thiệt hại về kinh tế do vi phạm nghiêm trọng các luật chuyên ngành thì cty em phải xem kỹ lại chứng từ gốc là trong Hợp đồng liên doanh hình thành pháp nhân mới giữa cty A và cty NN (thành lập ra cty C) có nói rõ là cty A góp vốn bằng quyền sử dụng đất (50% quyền sử dụng đất hợp pháp của A) và làm thủ tục lại (điều chỉnh nội dung góp vốn là góp bằng đất) với BQL KCN để phù hợp với hợp đồng theo đúng với các qui định của PL đầu tư hiện hành.

Khi có Giấy chứng nhận đầu tư được điều chỉnh rồi thì cty C còn phải làm một thủ tục nữa là chuyển quyền sử dụng hợp pháp lô đất 50% được cty A góp vốn theo khoản 1 điều 29 luật DN 2005 (Sở KH và ĐT hoặc BQL KCN làm thủ tục) thì khi đó lô đất đó mới thuộc quyền sử dụng đào tạo kế toán máy hợp pháp của cty C.

Sau khi có các thủ tục pháp lý đầy đủ như trên thì việc đầu tư xây dựng của cty C mới có cơ sở pháp lý để Sở xây dựng cấp Giấy phép xây dựng theo luật xây dựng 2009 và các khoản chi phí đầu tư mới được chấp nhận theo các qui định của pháp luật thuế sau này.


Ban Tư vấn đào tạo kế toán CENSTAF GROUP