Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Em có một vướng mắc trong hạch toán kế toán

Em có một vướng mắc trong hạch toán kế toán. Rất mong ban tư vấn thuế censtaf tư vấn cho doanh nghiệp Em
Công ty em sản xuất bột giặt nà các chất tẩy rửa dạng lỏng ( như nước lau sàn , nước rửa chén , nước làm mềm vải , …)
Khi bán bột giặt em khuyến mại nước rửa chén , nước lau sàn hoặc ngược lại khi bán nước rửa chén em khuyến mại bột giặt .
Theo thông tư 200 thì khi có hàng khuyến mại hạch toán kế toán theo 2 cách :
1. Khuyến mại không kèm theo điều kiện khác như mua SP thì hạch toán kế toán : Nợ TK 641 / Có TK155 ( Theo quyết định 15 thì Nợ TK641/Có TK5122 và Nợ TK632/ Có TK155 )

2. Khuyến mại kèm theo điều kiện phải mua SP ( mua SP cùng loại ??) thì hạch toán : Nợ TK632/ Có TK155 ( Theo quyết định 15 thì Nợ TK641/Có TK5122 và Nợ TK632/ Có TK155 )

 Vậy nhờ thầy tư vấn giúp em : em hạch toán kế toán theo cách 1 hay cách 2 là đúng ?

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Doanh nghiệp có 1 số vấn đề thắc mắc cần hỏi censtaf về thuế TNDN- trao đổi tình huống kế toán sau khóa học

Doanh nghiệp có 1 số vấn đề thắc mắc cần hỏi censtaf về thuế TNDN là chi phí thưởng định mức các lễ 2/9,30/4… không ghi cụ thể trong hợp đồng lao động nhưng có ghi rõ trong chính sách nội bộ mà công ty ban hành ( có Tổng giám đốc kí ) ấn định mức thưởng rõ ràng
Vậy chi phí đó có được tính trừ không thầy hay phải đưa vào CP sau thuế
Mong thầy vui lòng hướng dẫn giúp em với. Em cám ơn thầy

Qua thư em gửi, ban tư vấn thuế CENSTAF có ý kiến trao đổi với em như sau:

 hoc ke toan thuc te, học kế toán thực tế


Doanh nghiệp em có 1 số vấn đề thắc mắc cần hỏi thầy về thuế TNDN là chi phí thưởng định mức các lễ 2/9,30/4… không ghi cụ thể trong hợp đồng lao động nhưng có ghi rõ trong chính sách nội bộ mà công ty ban hành ( có Tổng giám đốc kí ) ấn định mức thưởng rõ ràng

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Công văn số: 5537/TCT-KK V/v: xử lý một số vướng mắc khi thi hành Luật DN và Luật QLT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 5537/TCT-KK
V/v: xử lý một số vướng mắc khi thi hành Luật DN và Luật QLT
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương
Tổng cục Thuế nhận được một số vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật quản lý thuế, liên quan đến việc phối hợp quản lý mã số doanh nghiệp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh. Sau khi xin ý kiến, được sự thống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6329/BKHĐT-ĐKKD ngày 18/9/2014, và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Công văn Số: 5607/TCT-DNL V/v Xác định lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 5607/TCT-DNL
V/v Xác định lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định.
Hà Nội, ngày 16  tháng 12  năm 2014

Kính gửi: Công ty đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn 2272/ĐTTC-TCKT ngày 06/11/2014  của Công ty đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn cụ thể cho công ly về việc xác định lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định. Về việc này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại mục 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 và mục 43, 44, 45, 46 - Chuẩn mực số 01 (Chuẩn mực chung) ban hành và công bố kèm theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính; Chuẩn mực số 14 (Doanh thu và thu nhập khác) ban hành và công bố kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 quy định về lợi nhuận, doanh thu, chi phí và ghi nhận doanh thu, chi phí.