Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Chia sẻ câu hỏi sau khóa học kế toán thực tế

Chia sẻ câu hỏi sau khóa học kế toán thực tế. Vừa qua em có tham dự lớp học kế toán thực tế của Censtaf ở Đồng Nai, nhưng vì thời gian ít quá nên em có vài vấn đề chưa được gặp thầy để hỏi
Vậy nay em viết email này xin được hoỉ thầy vaì vấn đề:
Cty em mua trứng gà và muuối ăn đóng gói  về bán, thuế đầu vào thuộc loaị hàng hoá không chiụ thuế vậy thuế suất đầu ra cuả 2 mặt hàng này em phaỉ xuất bán là 5% hay không chiụ thuế vậy thầy?
Mặt hàng sách giáo khoa thuộc loaị không chiụ thuế , vậy em xuất thuế đầu ra là không chiụ thuế hay 5%?

Nếu là phaỉ xuất đầu ra 5% hết vậy thì em đã xuất từ năm 2013 đến nay là đầu ra không chịu thuế rồi, vậy cách điều chỉnh thuế suất này như thế nào, mong thầy hướng dẫn giúp.
Rất mong được sự hồi đáp cuả thầy.

Qua thư em gửi,ban tư vấn học kế toán thực tế CENSTAF có ý kiến trao đổi với em như sau: