Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Công văn số: 2296/TCT-KK V/v hoàn thuế nhà thầu

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2296/TCT-KK
V/v hoàn thuế nhà thầu
Hà Nội, ngày 12  tháng 06  năm 2015

Kính gửi:
- Công ty TNHH may mặc Alliance One
- Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 03/20151A1A đề ngày 25/3/2015 của Công ty TNHH may mặc Alliance One về việc hoàn thuế nhà thầu, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Em đã từng tham gia khóa đào tạo kế toán thực tế của censtaf, nhưng lý do đông quá nên không hỏi thầy được nên em viết mail

Em đã từng tham gia khóa đào tạo kế toán thực tế của censtaf, nhưng lý do đông quá nên không hỏi thầy được nên em viết mail nhờ thây tư vấn cho e

Cty em sử dụng phần mềm kế toán để hạch toán kế toán thường cuối tháng có tờ khai nhập hàng nhập khẩu ( Ví dụ: 28/01/15 có tờ khai hàng nhập khẩu và thường phải nộp thuế ngay, còn hàng thì tháng 02/15 mới nhập hàng)

Tháng 01.15 :Bên cty em hạch toán kế toán : Nợ 33312/Có 112 :100tr nộp tiền
Cuối tháng kết chuyển được khấu trừ : Nợ 13311/Có 13312:100tr

Sang tháng 02.15 : cty mới nhập hàng về : Nợ 13312/Có 33312:100tr

Nên số dư của TK 13312 ( có số dư bên có)  và TK : 33312 (có số dư bên nợ) -> cty kiểm toán kiểm tra nói số dư 2 TK này không đúng tính chất của nó , nên em lập PKT lập bút toán đảo , nghĩa là lên trước tiền thuế đã nộp (Nợ 13312/Có 33312:100tr vào cuối tháng 01.15 và đầu tháng 02/2015 giảm lại Nợ 33312/ Có 13312: 100tr )

Trong đợt tập huấn thông tư 200 , thầy có nói không được ghi bút toán đảo ?

Vậy thầy cho em hỏi , em phải hạch toán kế toán như thế nào cho đúng ạ?